ارائه دهنده انواع هواکش،وسایل سرمایشی و گرمایشی صنعتی 09179999968

ارائه دهنده انواع هواکش،وسایل سرمایشی و گرمایشی صنعتی info@nik-andishan.com

گروه صنعتی نیک اندیشان

سیستم تهویه چیست ( تهویه به بیان ساده )

بازدید کننده 80 پنج شنبه 13 شهریور 1399 گروه : مقالات

سیستم تهویه را می توان به عنوان هر فرآیندی که با استفاده از روش های طبیعی یا مکانیکی هوا را تأمین می کند یا از خارج می کند ، تعریف کرد. این جابجایی هوا، به یک منطقه یا از یک منطقه صورت می گیرد.
از آنجایی که هوا در یک محیط صنعتی ممکن است آلوده یا گرم شود ، سیستم های تهویه صنعتی به گونه ای طراحی شده اند
که هوا را در حین تأمین یا خروج در سطحی نگه دارد که برای تنفس مناسب باشد و از نظر گرمایی نیز رضایتبخش باشد.
اگرچه سیستم های جابجایی هوا در اشکال ، اندازه ها و نوع های متفاوتی وجود دارند، سیستم های تهویه معمولاً از هودها(ورودی) ، مجاری برای انقال هوای آلوده ، فیلترها ، فن ها و یک نقطه خروجی یا اگزوز تشکیل شده اند.